vimsig.com

vassego

Jag bara lämnar den här åt er. För oss som är gamla nog att ha en relation med originalet så är den rolig och så är de inte så pjåkiga sångare heller. Och för den som inte har en relation till originalversionen så finns den här.

YouTube Preview Image

#30/100