vimsig.com

dag 19 – detta ångrar jag

Jag brukar säga att det är slöseri med tid att ångra sig. Man kan inte ändra saker ändå. Fast det finns en sak jag faktiskt ångrar. Att jag inte tog ställning tidigare och gjorde mig fri när jag blev psykad, misshandlad (både psykiskt och fysiskt) och kontrollerad. Jag slösade många år på att vara rädd när jag egentligen borde satt ner foten och sagt ifrån att jag bestämde över mitt eget liv.