vimsig.com

spam är fy

Alltså. Om ni vill göra reklam för en tävling eller liknande bland mina kommentarer så får ni faktiskt bemöda er med att klämma in det i en riktig kommentar. Inte bara slänga in ett reklaminlägg helt orelaterat till inlägget.

Men nu vet Akismet till nästa gång att kommentarer från den tävlingsanordnaren är spam. Grattis.