vimsig.com

talking it up on the barry gibb talkshow

2 Comments

  1. saom

    Är det Ola Salo där till höger?

    :)

  2. Maria

    Hahaha. Kunde har varit, men nej. Det är Jimmy Fallon. Och till vänster naturligtvis Justin Timberlake.
    ;)

Comments are closed.