vimsig.com

temavecka: elementen: jord

jord

Egnellska huset i Falun som har brunnit två gånger på mindre än ett år. Tegelmurarna har tagit mycket stryk och det är inte säkert att det går att reparera det nu. Men där finns kopplingen till dagens element som är en del av temaveckan, tegel har ju sin grund i jord.