vimsig.com

tjejsnack v.4

Bättre vara rik och frisk än fattig och sjuk?

1. Skulle du gå till den nya lågpristandvården (finns f.n. endast i Stockholm, City Dental) om den fanns i din närhet?
Ingen aning. Har typ ingen kunskap om hur bra de är (eller inte).

2. Borde tandvården ingå i den allmänna sjukförsäkringen?
Ja. Det tycker jag är självklart. Det hänger ju ihop med den allmänna hälsan.

3. Vore det bättre om barnbidraget behovsprövades precis som bostadsbidraget?
Jag ser framför mig hur man får stångas med tjuriga handläggare på Försäkringskassan. Plus att det skulle kosta en del att utreda alla ansökningar. Jag vet inte om det vore bästa lösningen direkt.

4. Tycker du att klassklyftorna ökat i samhället?
Nja, jo, det tror jag nog.

5. Vad skulle du tycka om trängselskatt/biltullar infördes i din stad/ort?
Skulle nog tycka att det vore värdelöst. Då skulle det troligen kosta pengar varje gång nån (typ M eller mina föräldrar) skulle komma hem till mig eller bara skjutsa hem mig. Och kollektivtrafiken är definitivt inte bra nog utbyggd för att det skulle funka här.