vimsig.com

tjejsnack v.36

1. Vilket år fick du rösta i allmänna val för första gången?
Måste väl ha varit -94 om jag inte missminner mig.

2. Har du röstat i alla riksdagsval sedan du fick rösträtt?
Ja det har jag.

3. Har du hoppat över att rösta i något val någon gång?
Nope.

4. Har du själv ställt upp i ett val någon gång?
Nej.

5. Är du medlem i något politiskt parti?
Nej, jag är opålitlig. De får fjäska för min röst… *skratt*